Zvolen » Objekty Zvolen » Prevádzkovy areál »

Opakovaná dražba areálu vo Zvolene

Opakovaná dražba areálu vo Zvolene


135 500,00 EUR
121,96 EUR/m2

Kategória: Prevádzkovy areál - Dražba

Lokalita: Zvolen - Zvolen
(Prevádzkovy areál - Zvolen)

Úžitková plocha: 1 111 m2

Dátum aktualizácie: 14.3.2019

Identifikačné číslo:

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

k.ú. Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen, zapísaný na liste vlastníctva číslo 8003 ako: • Budova obchodu a služieb (popis stavby: Lahôdkárska výrobňa) so súpisným číslom 1486, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 2139/5, • Priemyselná budova (popis stavby: Halový sklad č. 3) so súpisným číslom 4697, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 2139/24, • Priemyselná budova (popis stavby: Sklad č. 7) so súpisným číslom 4701, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 2139/25, • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/5, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 756 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/24, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 389 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/25, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 39 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/26, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 853 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/33, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 290 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/34, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 12 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/45, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 469 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/66, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 860 m2,  zapísané na liste vlastníctva číslo 4648 ako: • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/44, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 546 m2, • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/53, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1764 m2. Miesto dražby: Stráž 223, 960 01 Zvolen, sídlo správcu – Navrhovateľa: veľká zasadacia miestnosť, tretie nadzemné podlažie Čas: 09.04.2019 o 10:45 hod. Najnižšie podanie: 135.500,- Eur bez DPH Dražobná zábezpeka: 40.650 Eur Minimálne prihodenie: 5.000 Eur Termín obhliadky: dňa 25.03.2019 o 10.00 hod. V prípade záujmu o obhliadku sa ohlásia záujemcovia na tel. č. : 0902/288 444, Dražobník: auctio, s.r.o., www.auctio.sk

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

auctio, s.r.o. - realitná spoločnosť

Kmeťkova 30, Nitra
0911 Kliknite TU!